Mi presento: Mi chiamo Giovanni Conti, per gli amici: Gianni.

Abito a Cormano, presso Milano, in Via F. Filzi,51.

Mi prezentas min. Mi estas Giovanni (Johano) Conti (Konti), por la amikoj Gianni (Ĝani).

Mi loĝas en Cormano, apud Milano, en strato F. Filzi,51.

Dopo una vita di lavoro, sono in pensione e finalmente ho potuto realizzare alcuni vecchi desideri,fra i tanti, il più importante è la lingua ESPERANTO.

E' un desiderio che viene da lontano, dagli anni 1948/49, quando avevo 16/17 anni. Ero iscritto al movimento "Cittadini del Mondo", che aveva adottato l'Esperanto quale lingua internazionale e pertanto avevo acquistato una grammatica, della quale avevo potuto leggere solo alcune pagine. Dopo 50 anni, sfogliando una rivista ecco che riappare... l'Esperanto! Mi sono iscritto ai corsi e ho acquistato grammatiche e libri. Da questo momento è iniziata la mia avventura con la lingua internazionale. Ho iniziato a studiarlo (è tanto facile) e dopo soli 3 anni, ho cominciato insegnarlo presso l' Università della terza età, dove ho trasmesso il mio entusiasmo per questa lingua a tanti volonterosi alunni.

Alcuni artisti dedicano le loro opere a un grande ideale... Io ho voluto dedicare il mio giardino all'Esperanto.

Post profesia laboro, mi estas pensiulo kaj finfine mi povis realigi kelkajn malnovajn revojn.Inter miaj multaj revoj, la plej grava estas la lingvo ESPERANTO.

Ĝi estas revo kiu estiĝis en fora paseo, en la jaroj 1948/49, kiam mi estis 16/17 jaraĝa. Mi aliĝis almovado "Mondcivitanoj", kiu adoptis Esperanto-n, kiel internacian lingvon kaj pro tio mi aĉetis gramatikon. Nur kelkajn paĝojn de ĝi mi sukcesis legi. Post 50 jaroj, foliumante revuon, jen reaperis... l'Esperanto! Mi aliĝis al kursoj kaj aĉetis gramatikojn kaj librojn. De tiu momento mi komencis mian aventuron kun la internacia lingvo! Mi ekstudis ĝin (ĝi estas tre facila) kaj post nur tri jaroj, mi komencis ankaŭ instrui ĝin ĉe la Universitato de la tria aĝo, kie mi transdonis mian entuziasmon por tiu ĉi lingvo al multaj bonvolemaj lernantoj.

Kelkaj artistoj dediĉas siajn verkojn al granda idealo...Mi volis dediĉi mian ĝardenon al Esperanto.